มธ. มั่นใจเกินร้อย 'แม่โดมเกมส์' ระบบรักษา ความปลอดภัยดีเยี่ยม !!
               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมความพร้อมความมั่นใจในระบบการรักษาความปลอดภัยในระหว่างการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” พร้อมทั้งเข้มงวดในการตรวจรถเข้า – ออก มากยิ่งขึ้น
               รองศาสตราจารย์ สำราญ มั่นทัพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต ให้สัมภาษณ์ว่า ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มี การวางแผนและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ และสร้างความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยให้กับมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และผู้ที่เข้าชมการแข่งขันกีฬาแม่โดมเกมส์ โดยเฉพาะช่วงพิธีเปิด –ปิด การแข่งขันกีฬา โดยเฉพาะในวันพิธีเปิด การแข่งขันได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้รับความร่วมมือ จากสถานีตำรวจคลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 500 นาย มาดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณสนามแข่งขัน Main stadium และในวันที่มีการแข่งขันกีฬาทางมหาวิทยาลัยโดยได้รับความมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจ มธ. ศูนย์รังสิต จำนวน 4 นาย มาประจำอยู่ภายในบริเวณที่จัดการแข่งขันกีฬา หรือหากต้องการแจ้งเห็นเหตุด่วนเหตุร้ายสามารถโทรแจ้งได้ที่ ศูนย์รักษาความปลอดภัย โทร. 02-564-4447, 02-564-4440 ต่อ 1000 , 1234
               สำหรับประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยซึ่งปกติจะปิดในเวลา 23.00 น. แต่เพื่อความสะดวกของนักกีฬา ทางมหาวิทยาลัย จะเปิดประตูไว้เพื่ออำนวยความสะดวกตลอด 24 ชม. ยกเว้นประตูทางเข้าสะพานสูง บริเวณหอพักเอเชี่ยนเกมส์จะปิดในเวลา 4 ทุ่มตามปกติ และได้เพิ่มมาตรการตรวจรถเข้า-ออก อย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยตรวจสอบสิ่งของที่นำเข้า – ออก เพื่อป้องกันการสูญหายของทรัพย์สิน และเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
Created and Design by :   หน่วยพัฒนาเว็บ การผลิตสื่อและการจัดการองค์ความรู้
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์