1.
รถโดยสารประจำทาง
 

ลำดับที่

สาย

เส้นทาง

ต้นทาง

ปลายทาง

ประเภทรถ

1

29

วิภาวดี

มธ . ศูนย์รังสิต

หัวลำโพง

ร่วม – ร้อน

2

39

พหลโยธิน

มธ . ศูนย์รังสิต

สนามหลวง

ร่วม – ร้อน

3

ปอ. 29

วิภาวดี

มธ . ศูนย์รังสิต

หัวลำโพง

ร่วม – แอร์

4

ปอ. 510

วิภาวดี

ตลาดไท

อนุสาวรีย์ ฯ

ขสมก .- แอร์

5

ปอ. 39

วิภาวดี

ตลาดไท

สนามหลวง

ขสมก .- แอร์

 
รายละเอียดของเส้นทาง ตรวจสอบได้ที่ http://www.bmta.co.th/th/bus_info.php
2.
รถตู้โดยสารปรับอากาศ
 

   2.1  รถตู้โดยสารปรับอากาศบริการรับ – ส่ง ระหว่าง  มธ . ท่าพระจันทร์ – มธ. ศูนย์รังสิต

  การให้บริการ

รับ – ส่ง นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไประหว่าง มธ . ท่าพระจันทร์
ถึง มธ. ศูนย์รังสิต

  จุดจอดรับ – ส่ง

ท่าพระจันทร์ ลานจอดรถข้างอาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ใกล้ประตูทางออกหอประชุมเล็ก
ศูนย์รังสิต ลานจอดข้างอาคารโดมบริหาร ติดกับซุ้มขายน้ำ

  เส้นทาง

ใช้ทางด่วนยมราช - เชียงราก

  อัตราค่าบริการ

40 บาท

  ผู้ดูแลการให้บริการ

บริษัท เอส ดับบลิว พี ออโต้เซอร์วิส จำกัด
  ระยะเวลาการให้บริการ
ให้บริการวันจันทร์ – เสาร์ หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ - ศุกร์ให้บริการตั้งแต่เวลา 6.30 น. – 18.30 น. รถออกทุกๆ 30 นาที
วันเสาร์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 07.15 น. – 17.15 น. ออกทุกๆ 1 ชั่วโมง
 
 

   2.2  รถตู้โดยสารปรับอากาศบริการรับ – ส่ง ระหว่าง มธ . ศูนย์รังสิต  –  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ   ( ต. 85 )

   การให้บริการ

       รับ – ส่ง นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไประหว่าง มธ . ศูนย์รังสิต ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

   จุดจอดรับ – ส่ง

       ศูนย์รังสิต ลานจอดรถตรงข้ามอาคารสำนักงานอธิการบดี
       อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ป้ายจอดรถโดยสาร ใต้ทางขึ้นรถไฟฟ้า BTS ฝั่งภัตตาคารพงหลี

   เส้นทาง

       ถนนพหลโยธิน เข้าถนนวิภาวดี - รังสิต ขึ้นทางยกระดับโทว์เวล์ที่หน้าฐานทับอากาศดอนเมือง
         ลงทางยกระดับที่ดินแดง มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

   อัตราค่าบริการ

      30 บาท

   ผู้ดูแลการให้บริการ

      บริษัท เอส ดับบลิว พี ออโต้เซอร์วิส จำกัด

   ระยะเวลาการให้บริการ

      ให้บริการทุกวัน
         ท่า มธ . ศูนย์รังสิต            05.45 น . – 21.00 น .
         ท่า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ     06.00 น . – 22.00 น .

 
 

   2.3  รถตู้โดยสารปรับอากาศบริการรับ – ส่ง ระหว่าง มธ.ศูนย์รังสิต – ห้างฯ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

   การให้บริการ

       รับ – ส่ง นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไประหว่าง มธ . ศูนย์รังสิต ถึง ห้างฯ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

   จุดจอดรับ – ส่ง

       ศูนย์รังสิต ลานจอดรถตรงข้ามอาคารสำนักงานอธิการบดี
       ห้างฯ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จอดลานจอดรถตู้โดยสารช่องจอดที่ 16

   เส้นทาง

       ถนนพหลโยธิน

   อัตราค่าบริการ

      15 บาท

   ผู้ดูแลการให้บริการ

      บริษัท เอส ดับบลิว พี ออโต้เซอร์วิส จำกัด

   ระยะเวลาการให้บริการ

      ให้บริการทุกวัน 06.00 น. – 21.00 น..

 
 

   2.4  รถตู้โดยสารปรับอากาศบริการรับ – ส่ง ระหว่าง มธ.ศูนย์รังสิต - รถไฟฟ้า BTS จตุจักร ( ต. 118 )

   การให้บริการ

      รับ – ส่ง นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไประหว่าง มธ . ศูนย์รังสิต ถึง รถไฟฟ้า BTS จตุจักร

   จุดจอดรับ – ส่ง

       ศูนย์รังสิต ลานจอดรถด้านหน้า สวทช.
       สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร ป้ายจอดรถโดยสาร บริเวณลานจอดรถด้านหน้าสถานี

   เส้นทาง

       ถนนพหลโยธิน เข้าถนนวิภาวดี - รังสิต ขึ้นทางยกระดับโทว์เวล์ลงทางยกระดับที่ลาดพร้าว
          มุ่งหน้าสถานีรถไฟฟ้า BTS (จตุจักร)

   อัตราค่าบริการ

      30  บาท

   ผู้ดูแลการให้บริการ

      ขสมก.

   ระยะเวลาการให้บริการ

      ให้บริการทุกวัน
          ท่า มธ . ศูนย์รังสิต                05.45 น . – 21.00 น .
          ท่า สถานีรถไฟฟ้า BTS        06.30 น . – 21.00 น

หมายเหตุ :
นักกีฬา เจ้าหน้าที่ แสดง ID – CARD เมื่อใช้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ได้สิทธิรับส่วนลดค่าโดยสารทันที 5 บาท
ยกเว้นรถตู้โดยสารปรับอากาศบริการรับ – ส่ง ระหว่าง มธ.ศูนย์รังสิต - สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร

 

  1.  รถรับ – ส่ง นักศึกษา บุคลากรภายในศูนย์รังสิต ( รถก๊าซ NGV )

 

รถบริการ NGV ให้บริการฟรี

    สายที่ 1 : หมู่บ้านนักกีฬา โซน C – อาคารยิมเนเซียม 1
เวลาบริการ :
07.30 – 21.00 น. ให้บริการทุกวัน
เส้นทาง :
หมู่บ้านนักกีฬา โซน C - อาคาร 14 ชั้น - สนามเทนนิส - อาคารยิมเนเซียม 7 - โรงอาหารกลาง - หอสมุดป๋วย
- อาคาร SC สนามเมนสเตเดียม - สระว่ายน้ำ - อาคารยิมเนเซียม 4,5,6 - คณะวิศวกรรมศาสตร์
- อาคารยิมเนเซียม 1 - อาคารยิมเนเซียม 2 สนามรักบี้ฟุตบอล (กลับเส้นทางเดิม)

    สายที่ 2  : หมู่บ้านนักกีฬา โซน A – โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ – ยิมเนเซียม1

เวลาบริการ :
07.15 – 21.00 น. ให้บริการทุกวัน
เส้นทาง :
หมู่บ้านนักกีฬา โซน A - โรงอาหารกลาง - สนามซอฟท์บอล - อาคารยิมเนเซียม2 - อาคารปิยชาติ
- คณะแพทยศาสตร์ - สนามเอเชียนเกมส์ปาร์ค - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ - อาคารยิมเนเซียม 1
(กลับเส้นทางเดิม)
    สายที่ 3  :  หมู่บ้านนักกีฬา โซน A – สนามเมนสเตเดียม
เวลาบริการ :
07.00 – 21.00 น.   ให้บริการทุกวัน 
เส้นทาง :
หมู่บ้านนักกีฬา โซน A - โรงอาหารกลาง - หอสมุดป๋วย - อาคาร SC - อาคารยิมเนเซียม 7 - สนามเมนสเตเดียม
- สระว่ายน้ำ - อาคารยิมเนเซียม 4,5,6 - ประตูเชียงราก - หอพัก TU-DOME - ด้านหลังสนามเมนสเตเดียม
(กลับเส้นทางเดิม)
 

  2.  รถสองแถวบริการรับ – ส่ง นักศึกษา บุคลากรภายในศูนย์รังสิต

รถสองแถว ค่าโดยสาร 4 บาทตลอดสาย
หลังเวลา 21.00 น. เก็บค่าโดยสาร 5 บาท ตลอดสาย
    สายที่ 1  :    หมู่บ้านนักกีฬา โซน A -  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เส้นทาง :
หมู่บ้านนักกีฬา โซน A - โรงอาหารกลาง - สนามซอฟท์บอล - อาคารยิมเนเซียม2 - อาคารปิยชาติ
- คณะแพทยศาสตร์ - สนามเอเชียนเกมส์ปาร์ค - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ - อาคารยิมเนเซียม 1
(กลับเส้นทางเดิม)
    สายที่ 2  :  หมู่บ้านโซน A  -  อาคารยิมเนเซียม 1
เส้นทาง :
หมู่บ้านนักกีฬา โซน A - โรงอาหารกลาง - หอสมุดป๋วย – อาคาร SC - สนามเมนสเตเดียม - สระว่ายน้ำ
- อาคารยิมเนเซียม 4,5,6 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - อาคารยิมเนเซียม 1 - อาคารยิมเนเซียม 2 - สนามรักบี้ฟุตบอล (กลับเส้นทางเดิม)
  สายที่ 3  :  หมู่บ้านนักกีฬา โซน A  -  สนามเมนสเตเดียม
เส้นทาง :
หมู่บ้านนักกีฬา โซน A - โรงอาหารกลาง - หอสมุดป๋วย - อาคาร SC - อาคารยิมเนเซียม 7 - สนามเมนสเตเดียม - สระว่ายน้ำ - อาคารยิมเนเซียม 4,5,6 - ประตูเชียงราก - หอพัก TU-DOME - ด้านหลังสนามเมนสเตเดียม (กลับเส้นทางเดิม)
 
 
 
Created and Design by :   หน่วยพัฒนาเว็บ การผลิตสื่อและการจัดการองค์ความรู้
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์