อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 "แม่โดมเกมส์"
ชนิดกีฬา
ยี่ห้อ
รุ่น
01-03 บาสเกตบอล
FIVE STAR
ZR5000 NO.7 (ชาย)
ZR5000 NO.6 (หญิง)
01-04 ฟุตบอล
FIVE STAR
NO. 1000
01-05 วอลเลย์บอล - ลูกแข่งขัน
FIVE STAR
VB 8000
02-02 ซอฟท์บอล
MIZUNO
MZ-150
02-03 เซปักตะกร้อ
FBT
NO.TKB 9000 (ชาย)
NO.TKB 8000 (หญิง)
02-06 เทนนิส
        - ลูกแข่งขัน
DUNLOP
FORT
02-07 เทเบิลเทนนิส
        - ลูกแข่งขัน
BUTTERFLY
3 STARS (สีขาว)
02-09 แบดมินตัน
        - ลูกแข่งขัน
FBT
NO.9000
02-11 มวยสากลสมัครเล่น
        - เวที และอุปกรณ์
        - นวม
        - เฮดการ์ด
        - สายคาดเอว
FBT
มาตรฐานการแข่งขัน
02-15 รักบี้ฟุตบอล
GILBERT
OFFICIAL BALL NO.5
02-19 วอลเลย์บอลชายหาด
MIKASA
VLS-200
04-02 ตะกร้อลอดห่วง
MARATHON
MT 250 G
รวม
378
904
 
Created and Design by :   หน่วยพัฒนาเว็บ การผลิตสื่อและการจัดการองค์ความรู้
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์