จำนวนเหรียญรางวัล
รายการแข่งขัน
จำนวนเหรียญที่นับ
จำนวนเหรียญที่แจกจริง
ทอง
เงิน
ทองแดง
ทอง
เงิน
ทองแดง
01-01 กรีฑา
41
41
41
61
61
61
01-02 ว่ายน้ำ
39
39
39
61
61
61
01-03 บาสเกตบอล
2
2
2
32
32
32
01-04 ฟุตบอล
2
2
2
48
48
48
01-05 วอลเลย์บอล
2
2
2
32
32
32
02-01 กอล์ฟ
4
4
4
9
9
9
02-02 ซอฟท์บอล
2
2
2
42
42
42
02-03 เซปักตะกร้อ
4
4
8
41
41
41
02-04 ดาบสากล
12
12
24
24
24
48
02-05 เทควันโด
19
19
35
20
20
36
02-06 เทนนิส
7
7
14
18
18
36
02-07 เทเบิลเทนนิส
7
7
14
18
18
36
02-09 แบดมินตัน
7
7
14
22
22
44
02-11 มวยสากลฯ
9
9
18
9
9
18
02-13 ยิงปืน
24
24
24
48
48
48
02-14 ยูโด
16
16
32
16
16
32
02-15 รักบี้ฟุตบอล
2
2
4
45
45
45
02-19 วอลเลย์บอลชายหาด
2
2
2
6
6
6
02-20 เปตอง
9
9
18
18
18
36
02-21 คาราเต้-โด
17
17
30
21
21
34
02-22 เรือพาย
20
20
20
60
60
60
03-01 ครอสเวิร์ด
5
5
10
12
12
24
04-01 ดาบไทย
9
9
18
30
30
60
04-02 ตะกร้อลอดห่วง
1
1
1
15
15
15
'05-01 กรีฑาคนพิการทางสายตา            
05-02 ว่ายน้ำด้วยตีนกบ            
รวม
262
262
378
708
708
904
จำนวนเหรียญทั้งสิ้น
2,320
เหรียญ
      หมายเหตุ   :     สำรองเหรียญเพิ่มเติม ร้อยละ 10 กรณี นักกีฬาสำรอง หรือได้อันดับเดียวกัน (สถิติเท่ากัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2552
 
Create and Design by :   หน่วยผลิตสื่อเว็บเพจ 
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์