ข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย ว่าด้วย
 
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544
ระเบียบคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
 
การจัดการแข่งขันกรีฑา
การจัดการแข่งขันว่ายน้ำ
การจัดการแข่งขันบาสเกตบอล
การจัดการแข่งขันฟุตบอล
การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล
การจัดการแข่งขันกอล์ฟ
การจัดการแข่งขันซอฟท์บอล
การจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ
การจัดการแข่งขันดาบสากล
การจัดการแข่งขันเทควันโด
การจัดการแข่งขันเทนนิส
การจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
การจัดการแข่งขันแบดมินตัน
การจัดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น
การจัดการแข่งขันยิงปืน
การจัดการแข่งขันยูโด
การจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล
การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด
การจัดการแข่งขันเปตอง
การจัดการแข่งขันคาราเต้-โด
การจัดการแข่งขันเรือพาย
การจัดการแข่งขันครอสเวิร์ด
การจัดการแข่งขันดาบไทย
การจัดการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง
   
 
Create and Design by :   หน่วยผลิตสื่อเว็บเพจ 
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์