จดหมายข่าว
January 2010 No.1
January 2010 No.2
January 2010 No.3
January 2010 No.4
January 2010 No.5
January 2010 No.6
 
ปิดฉาก “แม่โดมเกมส์” สามัคคีที่แดนโดม
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” ปิดฉากลงด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจ มุ่งสร้างความสมานฉันท์ สามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเหล่าสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย
สำหรับพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553 เวลา 17.10 น. โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มอบสูจิบัตรและของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี จากนั้นขบวนพาเหรดนักกีฬา 24 ชนิดกีฬา เดินเข้าสู่สนาม พิธีเชิญธงชาติไทยลงจากยอดเสา รองศาสตราจารย์ คิม ไชยแสนสุข ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) กล่าวรายงาน และมอบโล่ให้เจ้าภาพจัดการแข่งขัน พร้อมทั้งเบิกตัวนักกีฬาดีเด่นและสถาบันดีเด่นเข้ารับรางวัลจากประธานในพิธี (รายละเอียด)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬา
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬา เนื่องในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 เรื่อง วิทยาศาสตร์การกีฬา: เพื่อการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เตรียมพิธีเปิด-ปิด ‘แม่โดมเกมส์’ ยิ่งใหญ่ เน้นความสมานฉันท์ ประธานฯ แม่โดมเกมส์ยืนยัน
พิธีเปิด-ปิด กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งนี้จัดยิ่งใหญ่ไม่แพ้ ที่ผ่านมา พร้อมแต่งเพลงใหม่ ‘หนึ่งชัยชนะ’ หวังให้กีฬาสร้าง ความสมานฉันท์ เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 กล่าวว่า พิธีเปิด-ปิดกีฬา แม่โดมเกมส์ จะแสดงภายใต้แนวคิด ‘สามัคคีที่แดนโดม’ ซึ่งเป็นคำขวัญของการจัดงานกีฬาครั้งนี้ กีฬาแม่โดมเกมส์ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้ทุกคนมุ่งคว้าเหรียญทอง แต่หวังให้ทุกคนรู้จักเคารพกติกา และเคารพผู้อื่น เป็นจุดเริ่มต้นของการให้กีฬาสร้างความสมานฉันท์ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศไทยต่อไป “ความสามัคคี ไม่ได้แปลว่า ให้คิดเหมือนกัน ประชาธิปไตย คือ คนเราคิดแตกต่างกันได้ นี่คือคอนเซปต์ และถ้าทำได้เราก็จะเป็นหนึ่งที่มีความแตกต่างหลากหลาย” (รายละเอียด)
มธ. แจ้งเบอร์โทรศัพท์สำคัญภายในศูนย์ข่าว (Press Center) ในการแข่งขันกีฬาแม่โดมเกมส์
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” ขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์สำคัญติดต่อภายในศูนย์ข่าว (Press Center) ซึ่งใช้ในระหว่างการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” ในระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2553 ดังนี้' (รายละเอียด)
มธ. มั่นใจเกินร้อย 'แม่โดมเกมส์' ระบบรักษา ความปลอดภัยดีเยี่ยม !!,
มธ. เตรียมพิธีเปิด-ปิด 'แม่โดมเกมส์' ยิ่งใหญ่ เน้น ความสมานฉันท์, ๒๒, ๓๐ ม.ค.๕๓ พล.ต.ท.เจตนากร นภีตะภัฏ นักกีฬาอาวุโส ผู้นำกล่าว คำปฏิญาณของนักกีฬา 'แม่โดมเกมส์' มธ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา 'แม่โดมเกมส์' ครั้งที่ ๓๗ ประกาศหยุดการเรียนการสอน
, ๒๑-๓๐ ม.ค.๕๓ 'เรือพาย' พร้อมแข่งในแม่โดมเกมส์แน่นอน 'แม่โดมเกมส์' กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งแรกที่ให้นักศึกษาผู้พิการเข้าร่วมการแข่งขัน สำนักหอสมุด มธ. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน การแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๓๗ 'แม่โดมเกมส์' (รายละเอียด)
พล.ต.ท.เจตนากร นภีตะภัฏ นักกีฬาอาวุโส ผู้นำกล่าว คำปฏิญาณของนักกีฬา 'แม่โดมเกมส์'
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2553 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 มกราคม 2553 โดยมี พล.ต.ท.เจตนากร นภีตะภัฏ นักกีฬาอาวุโสเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณของนักกีฬา (รายละเอียด)
เรือพาย' พร้อมแข่งในแม่โดมเกมส์แน่นอน
อาจารย์เชษฐา พลายชุม ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา และฝ่ายนันทนาการและศิลปวัฒนธรรม กีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 แม่โดมเกมส์ กล่าวถึงการแข่งขัน “เรือพาย” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่จะแข่งในแม่โดมเกมส์ว่า ได้ปรับปรุงคลอง จากหน้าอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถึงจุดบริการรถตู้รับ – ส่ง มธ.ศูนย์รังสิต–อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นบริเวณสนามแข่งขันเรือพาย โดยขณะนี้รูปแบบ และขนาดของสนามได้มาตรฐาน ตรงตามข้อกำหนดของทางสมาคมเรือพาย แห่งประเทศไทยแล้ว คือ 800 เมตร มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการขุดลอกและแต่งแนวตลิ่งที่คดให้ได้แนวตรง รวมถึงกำจัด วัชพืชต่างๆ ในสระน้ำเป็นที่เรียบร้อย โดยปัญหาเพียงอย่างเดียวที่เกิดขึ้นตอนนี้คือ เรื่องของระดับน้ำในสระแข่งขัน ที่ปัจจุบันมีปริมาณลดลง เนื่องจากฝนขาดช่วง น้ำในสระน้ำอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยก็ได้ลดระดับลงไป รวมถึงน้ำในสระแข่งขันด้วย เนื่องจากเป็นระบบที่เชื่อมโยงกัน ทางสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย แจ้งมาว่าปริมาณน้ำในสระที่น้อยเกินไป จะเป็นปัญหาต่อการแข่งขัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ดำเนินการปิดระบบ ทางเชื่อมของท่อน้ำ ที่เชื่อมกับแหล่งน้ำภายนอกและสูบน้ำ จากภายนอกเข้ามาในสระแข่งขัน เพื่อได้ระดับ ตามที่ต้องการ ที่กำหนดไว้ว่าต้องไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้ดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐานนั้น (รายละเอียด)
แม่โดมเกมส์' กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งแรกที่ให้นักศึกษาผู้พิการเข้าร่วมการแข่งขัน
พิธีเปิดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสาธิต 2 ประเภท คือ การแข่งขันกรีฑาคนตาบอด และการแข่งขันกีฬาวีลแชร์ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา ผู้พิการทุกสถาบันได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา “แม่โดมเกมส์” โดย ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักศึกษาพิการที่ชนะการแข่งขัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” วันที่ 22 มกราคม 2553 ณ สนามกีฬา Main Stadium มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (รายละเอียด)
ฝ่ายที่พัก มธ. พร้อมต้อนรับนักกีฬาจาก ๑๑๑ สถาบัน แข่ง 'แม่โดมเกมส์' ประกาศลดค่าน้ำ-ค่าไฟ จูงใจนักศึกษาย้ายออกจากที่พักก่อน ๑๘ ม.ค.๕๓
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ งัดกลยุทธ์ลดค่าน้ำ ค่าไฟ จูงใจนักศึกษาย้ายออกจากที่พักก่อนวันที่ 18 มกราคม 2553 เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนักกีฬาจาก 111 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “ แม่โดมเกมส์” ในวันที่ 22 – 30 มกราคม 2553 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (รายละเอียด)
มธ. เป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๗ 'แม่โดม เกมส์' เพื่อความสมานฉันท์ และสันติภาพ
, ๒๒-๓๐ ม.ค.๕๓
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย โดยกำหนดแข่งขันในระหว่างวันที่ 22- 30 มกราคม 2553 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และกำหนดสัญลักษณ์ตัวนำโชค (Mascot) คือ “นกปรีดี” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการสร้างสันติภาพ และความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย (รายละเอียด)
พิธีลงนามสัญญาสิทธิประโยชน์ การสนับสนุนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” ณ ห้อง Blackie โรงแรมเรดิสัน ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นายสันติภาพ เตชะวณิช ประธานคณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ และผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” ได้ร่วมพิธีลงนามสัญญาสิทธิประโยชน์การสนับสนุนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” ณ ห้อง Blackie โรงแรมเรดิสัน ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ โดยมีผู้ให้การสนับสนุนดังต่อไปนี้   (รายละเอียด)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดประชุมผู้แทนสถาบันและจับฉลาก แบ่งสายการแข่งขัน
เมื่อวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2552 ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมผู้แทนสถาบัน ทั้ง 111 สถาบัน เพื่อเข้ารับฟังการจัดการแข่งขันและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม TCC LAND Auditorium ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  (รายละเอียด)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สรุปจำนวนสถาบันการศึกษาที่จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” ทั้งสิ้น 111 สถาบัน (รายละเอียด)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแถลงข่าวรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแถลงข่าวรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” ในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารสำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2552
มอบเงินสนับสนุน “แม่โดมเกมส์”
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับมอบเงินสนับสนุนจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” จำนวน 5 ล้านบาท จาก นางนงนุช เทียนไพฑูรย์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานเครือข่าย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552
ผลการประกวดออกแบบโปสเตอร์ “แม่โดมเกมส์”
ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดให้มีการประกวดออกแบบโปสเตอร์ “แม่โดมเกมส์” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” บัดนี้ การประกวดได้เสร็จสิ้นแล้วและมีผลงานการประกวดออกแบบโปสเตอร์ “แม่โดมเกมส์” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวหทัยธร บุญพร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในผลงานที่ชื่อว่า Dome for Unity ซึ่งมีแนวคิดการออกแบบ ที่สื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของสังคม โดยใช้กีฬาเป็นจุดเชื่อมโยง คนที่ต่างความคิดกันให้สามารถมีความเข้าใจและอยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้ โดยมีรายละเอียด ในการออกแบบ  (รายละเอียด)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง วิทยาศาสตร์การกีฬา : เพื่อการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัย ในโอกาสการแข่งขันกีฬา “แม่โดมเกมส์” วันที่ 21-22 มกรคม 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬา เนื่องในโอกาสการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” ในหัวข้อเรื่อง วิทยาศาสตร์การกีฬา : เพื่อการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัย  ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2553   (รายละเอียด...)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติแข่งขัน 25 ชนิดกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” ชิงชัย 266 เหรียญทอง
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 มีมติจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 25 ชนิดกีฬา โดยมีจำนวนเหรียญรางวัล ดังนี้ เหรียญทอง จำนวน 266 เหรียญ, เหรียญเงิน จำนวน 266 เหรียญ, และเหรียญทองแดง 382 เหรียญ   (รายละเอียด...)
 
 
Created and Design by :   หน่วยพัฒนาเว็บ การผลิตสื่อและการจัดการองค์ความรู้
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์