การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬา เนื่องในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37

เรื่อง วิทยาศาสตร์การกีฬา: เพื่อการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง


DSC_0179.JPG

DSC_0197.JPG

DSC_0217.JPG

DSC_0223.JPG

DSC_0266.JPG

DSC_0287.JPG

IMG_2888.jpg

IMG_2976.jpg