ประมวลภาพกีฬาเทควันโด ประจำวันที่ 29 มกราคม 2553DSC_0099.JPG

DSC_0100.JPG

DSC_0104.JPG

DSC_0108.JPG

DSC_0114.JPG

DSC_0134.JPG

DSC_0135.JPG

DSC_0136.JPG

DSC_0137.JPG

DSC_0141.JPG

DSC_0143.JPG

DSC_0147.JPG

DSC_0148.JPG

DSC_0149.JPG

DSC_0153.JPG

DSC_0156.JPG

DSC_0157.JPG

DSC_0159.JPG

DSC_0166.JPG

DSC_0169.JPG

IMG_9368.JPG

IMG_9370.JPG

IMG_9382.JPG

IMG_9385.JPG

IMG_9400.JPG

IMG_9411.JPG

taekwondo_0020.JPG

taekwondo_0024.JPG

taekwondo_0025.JPG

taekwondo_0028.JPG

taekwondo_0041.JPG

taekwondo_0042.JPG

taekwondo_0043.JPG

taekwondo_0045.JPG

taekwondo_0052.JPG

taekwondo_0062.JPG

taekwondo_0065.JPG

taekwondo_0070.JPG

taekwondo_0075.JPG

taekwondo_0079.JPG

taekwondo_0091.JPG

taekwondo_0092.JPG

taekwondo_0093.JPG

taekwondo_0106.JPG

taekwondo_0113.JPG

taekwondo_0114.JPG

taekwondo_0124.JPG

taekwondo_0133.JPG

taekwondo_0139.JPG

taekwondo_0166.JPG