ประมวลภาพกีฬาเปตอง ประจำวันที่ 29 มกราคม 2553petanque_00001.JPG

petanque_00006.JPG

petanque_00009.JPG

petanque_00011.JPG

petanque_00019.JPG

petanque_00021.JPG

petanque_00022.JPG

petanque_00035.JPG

petanque_00044.JPG

petanque_00046.JPG

petanque_00052.JPG

petanque_00058.JPG

petanque_00078.JPG

petanque_00089.JPG

petanque_00090.JPG

petanque_00096.JPG

petanque_00105.JPG

petanque_00118.JPG

petanque_00120.JPG

petanque_00138.JPG