ประมวลภาพกีฬามวยสากลสมัครเล่น ประจำวันที่ 29 มกราคม 2553boxing_0001.jpg

boxing_0002.jpg

boxing_0003.jpg

boxing_0004.jpg

boxing_0005.jpg

boxing_0006.jpg

boxing_0007.jpg

boxing_0008.jpg

boxing_0009.jpg

boxing_0010.jpg

boxing_0011.jpg

boxing_0012.jpg

boxing_0013.jpg

boxing_0014.jpg

boxing_0015.jpg

boxing_0016.jpg

boxing_0017.jpg

boxing_0018.jpg

boxing_0019.jpg

boxing_0020.jpg

boxing_0021.jpg

boxing_0022.jpg

boxing_0023.jpg

boxing_0024.jpg

boxing_0025.jpg

boxing_0026.jpg

boxing_0027.jpg

boxing_0028.jpg

boxing_0029.jpg

boxing_0030.jpg