ประมวลภาพกีฬาเทนนิส ประจำวันที่ 28 มกราคม 2553tennis_00003.JPG

tennis_00019.JPG

tennis_00020.JPG

tennis_00021.JPG

tennis_00026.JPG

tennis_00029.JPG

tennis_00031.JPG

tennis_00032.JPG

tennis_00034.JPG

tennis_00042.JPG

tennis_00045.JPG

tennis_00047.JPG

tennis_00048.JPG

tennis_00053.JPG

tennis_00066.JPG

tennis_00068.JPG

tennis_00072.JPG

tennis_00073.JPG

tennis_00075.JPG

tennis_00076.JPG

tennis_00077.JPG

tennis_00078.JPG

tennis_00079.JPG

tennis_00084.JPG

tennis_00087.JPG