ประมวลภาพกีฬาเทควันโด ประจำวันที่ 28 มกราคม 2553taekwondo_0006.JPG

taekwondo_0009.JPG

taekwondo_0012.JPG

taekwondo_00127.JPG

taekwondo_0013.JPG

taekwondo_00132.JPG

taekwondo_00157.JPG

taekwondo_00160.JPG

taekwondo_00166.JPG

taekwondo_00188.JPG

taekwondo_00203.JPG

taekwondo_00208.JPG

taekwondo_0021.JPG

taekwondo_00210.JPG

taekwondo_0023.JPG

taekwondo_00240.JPG

taekwondo_00260.JPG

taekwondo_00268.JPG

taekwondo_00279.JPG

taekwondo_0031.JPG

taekwondo_00319.JPG

taekwondo_00334.JPG

taekwondo_00345.JPG

taekwondo_00352.JPG

taekwondo_00356.JPG

taekwondo_00368.JPG

taekwondo_00371.JPG

taekwondo_00374.JPG

taekwondo_0038.JPG

taekwondo_0039.JPG

taekwondo_0047.JPG

taekwondo_0055.JPG

taekwondo_0062.JPG

taekwondo_0066.JPG

taekwondo_0069.JPG

taekwondo_0086.JPG

taekwondo_0090.JPG

taekwondo_0095.JPG

taekwondo_0111.JPG

taekwondo_0116.JPG