ประมวลภาพกีฬาเทเบิลเทนนิส ประจำวันที่ 28 มกราคม 2553tabletennis_00002.JPG

tabletennis_00011.JPG

tabletennis_00012.JPG

tabletennis_00017.JPG

tabletennis_00021.JPG

tabletennis_00022.JPG

tabletennis_00027.JPG

tabletennis_00039.JPG

tabletennis_00067.JPG

tabletennis_00083.JPG

tabletennis_00086.JPG

tabletennis_00088.JPG

tabletennis_00092.JPG

tabletennis_00094.JPG

tabletennis_00095.JPG

tabletennis_00113.JPG

tabletennis_00120.JPG

tabletennis_00122.JPG

tabletennis_00134.JPG

tabletennis_00136.JPG

tabletennis_00141.JPG

tabletennis_00143.JPG

tabletennis_00149.JPG

tabletennis_00151.JPG

tabletennis_00152.JPG