ประมวลภาพกีฬาว่ายน้ำ ประจำวันที่ 28 มกราคม 2553swimming_0013.JPG

swimming_0017.JPG

swimming_0036.JPG

swimming_0038.JPG

swimming_0040.JPG

swimming_0044.JPG

swimming_0049.JPG

swimming_0056.JPG

swimming_0062.JPG

swimming_0077.JPG

swimming_0078.JPG

swimming_0081.JPG

swimming_0171.JPG

swimming_0191.JPG

swimming_0193.JPG

swimming_0236.JPG

swimming_0237.JPG

swimming_0262.JPG

swimming_0266.JPG

swimming_0275.JPG