ประมวลภาพกีฬาเซปักตะกร้อ ประจำวันที่ 28 มกราคม 2553sepak_takraw_00001.JPG

sepak_takraw_00002.JPG

sepak_takraw_00004.JPG

sepak_takraw_00006.JPG

sepak_takraw_00008.JPG

sepak_takraw_00009.JPG

sepak_takraw_00010.JPG

sepak_takraw_00011.JPG

sepak_takraw_00013.JPG

sepak_takraw_00014.JPG

sepak_takraw_00016.JPG

sepak_takraw_00017.JPG

sepak_takraw_00018.JPG

sepak_takraw_00022.JPG

sepak_takraw_00023.JPG

sepak_takraw_00025.JPG

sepak_takraw_00026.JPG

sepak_takraw_00027.JPG

sepak_takraw_00029.JPG

sepak_takraw_00033.JPG

sepak_takraw_00036.JPG

sepak_takraw_00037.JPG

sepak_takraw_00038.JPG

sepak_takraw_00040.JPG

sepak_takraw_00041.JPG

sepak_takraw_00042.JPG

sepak_takraw_00043.JPG

sepak_takraw_00044.JPG

sepak_takraw_00045.JPG

sepak_takraw_00046.JPG