ประมวลภาพกีฬาเปตอง ประจำวันที่ 28 มกราคม 2553petanque_00004.JPG

petanque_00010.JPG

petanque_00012.JPG

petanque_00017.JPG

petanque_00021.JPG

petanque_00026.JPG

petanque_00034.JPG

petanque_00035.JPG

petanque_00046.JPG

petanque_00048.JPG

petanque_00052.JPG

petanque_00061.JPG

petanque_00063.JPG

petanque_00066.JPG

petanque_00074.JPG

petanque_00077.JPG

petanque_00085.JPG

petanque_00097.JPG

petanque_00101.JPG

petanque_00109.JPG