ประมวลภาพกีฬาตะกร้อลอดห่วง ประจำวันที่ 28 มกราคม 2553hoop_takraw_0004.JPG

hoop_takraw_0008.JPG

hoop_takraw_0010.JPG

hoop_takraw_0021.JPG

hoop_takraw_0030.JPG

hoop_takraw_0034.JPG

hoop_takraw_0038.JPG

hoop_takraw_0039.JPG

hoop_takraw_0043.JPG

hoop_takraw_0046.JPG

hoop_takraw_0047.JPG

hoop_takraw_0050.JPG

hoop_takraw_0055.JPG