ประมวลภาพกีฬาเรือพาย ประจำวันที่ 28 มกราคม 2553canoeing_0002.JPG

canoeing_0014.JPG

canoeing_0028.JPG

canoeing_0061.JPG

canoeing_0091.JPG

canoeing_0111.JPG

canoeing_0138.JPG

canoeing_0221.JPG