ประมวลภาพกีฬามวยสากลสมัครเล่น ประจำวันที่ 28 มกราคม 2553boxing_0002.JPG

boxing_0003.JPG

boxing_0005.JPG

boxing_0010.JPG

boxing_0011.JPG

boxing_0018.JPG

boxing_0024.JPG

boxing_0032.JPG

boxing_0039.JPG

boxing_0043.JPG

boxing_0057.JPG

boxing_0059.JPG

boxing_0072.JPG

boxing_0077.JPG

boxing_0080.JPG

boxing_0081.JPG

boxing_0084.JPG

boxing_0085.JPG

boxing_0087.JPG

boxing_0088.JPG

boxing_0237.JPG

boxing_0241.JPG

boxing_0245.JPG

boxing_0248.JPG

boxing_0251.JPG