ประมวลภาพกีฬาบาสเก็ตบอล ประจำวันที่ 28 มกราคม 2553basketball_00007.JPG

basketball_00013.JPG

basketball_00023.JPG

basketball_00025.JPG

basketball_00027.JPG

basketball_00030.JPG

basketball_00033.JPG

basketball_00045.JPG

basketball_00049.JPG

basketball_00050.JPG

basketball_00056.JPG

basketball_00064.JPG

basketball_00069.JPG

basketball_00070.JPG

basketball_00073.JPG