ประมวลภาพกีฬาดาบไทย ประจำวันที่ 27 มกราคม 2553thai_sword_0001.JPG

thai_sword_0006.JPG

thai_sword_0014.JPG

thai_sword_0017.JPG

thai_sword_0022.JPG

thai_sword_0026.JPG

thai_sword_0029.JPG

thai_sword_0034.JPG

thai_sword_0044.JPG

thai_sword_0046.JPG

thai_sword_0047.JPG

thai_sword_0051.JPG

thai_sword_0052.JPG

thai_sword_0066.JPG

thai_sword_0071.JPG

thai_sword_0082.JPG

thai_sword_0086.JPG

thai_sword_0109.JPG

thai_sword_0110.JPG

thai_sword_0112.JPG