ประมวลภาพกีฬาเทนนิส ประจำวันที่ 27 มกราคม 2553tennis_0009.JPG

tennis_0011.JPG

tennis_0015.JPG

tennis_0016.JPG

tennis_0023.JPG

tennis_0024.JPG

tennis_0027.JPG

tennis_0033.JPG

tennis_0034.JPG

tennis_0056.JPG

tennis_0059.JPG

tennis_0060.JPG

tennis_0061.JPG

tennis_0065.JPG

tennis_0068.JPG