ประมวลภาพกีฬาเทควันโด ประจำวันที่ 27 มกราคม 2553IMG_7995.JPG

IMG_7997.JPG

IMG_8005.JPG

IMG_8008.JPG

IMG_8024.JPG

taekwondo_0001.JPG

taekwondo_0002.JPG

taekwondo_0003.JPG

taekwondo_0005.JPG

taekwondo_0006.JPG

taekwondo_0007.JPG

taekwondo_0010.JPG

taekwondo_0013.JPG

taekwondo_0014.JPG

taekwondo_0016.JPG

taekwondo_0017.JPG

taekwondo_0020.JPG

taekwondo_0038.JPG

taekwondo_0041.JPG

taekwondo_0056.JPG

taekwondo_0060.JPG

taekwondo_0064.JPG

taekwondo_0065.JPG

taekwondo_0066.JPG

taekwondo_0067.JPG

taekwondo_0068.JPG

taekwondo_0069.JPG

taekwondo_0070.JPG

taekwondo_0072.JPG

taekwondo_0076.JPG