ประมวลภาพกีฬาเทเบิลเทนนิส ประจำวันที่ 27 มกราคม 2553tabletennis_00001.JPG

tabletennis_00011.JPG

tabletennis_00019.JPG

tabletennis_00026.JPG

tabletennis_00030.JPG

tabletennis_00033.JPG

tabletennis_00036.JPG

tabletennis_00047.JPG

tabletennis_00051.JPG

tabletennis_00056.JPG

tabletennis_00058.JPG

tabletennis_00061.JPG

tabletennis_00063.JPG

tabletennis_00064.JPG

tabletennis_00070.JPG