ประมวลภาพกีฬาว่ายน้ำ ประจำวันที่ 27 มกราคม 2553swimming_00001.JPG

swimming_00005.JPG

swimming_00007.JPG

swimming_00012.JPG

swimming_00033.JPG

swimming_00037.JPG

swimming_00039.JPG

swimming_00043.JPG

swimming_00049.JPG

swimming_00052.JPG

swimming_00053.JPG

swimming_00057.JPG

swimming_00058.JPG

swimming_00060.JPG

swimming_00062.JPG

swimming_00064.JPG

swimming_00065.JPG

swimming_00069.JPG

swimming_00076.JPG

swimming_00081.JPG

swimming_00095.JPG

swimming_00097.JPG

swimming_00098.JPG

swimming_00099.JPG

swimming_00101.JPG