ประมวลภาพกีฬาเซปักตะกร้อ ประจำวันที่ 27 มกราคม 2553sepak_takraw_0008.JPG

sepak_takraw_0025.JPG

sepak_takraw_0035.JPG

sepak_takraw_0049.JPG

sepak_takraw_0050.JPG

sepak_takraw_0057.JPG

sepak_takraw_0068.JPG

sepak_takraw_0073.JPG

sepak_takraw_0082.JPG

sepak_takraw_0089.JPG

sepak_takraw_0154.JPG

sepak_takraw_0158.JPG

sepak_takraw_0164.JPG

sepak_takraw_0165.JPG

sepak_takraw_0168.JPG

sepak_takraw_0184.JPG

sepak_takraw_0203.JPG

sepak_takraw_0220.JPG

sepak_takraw_0228.JPG

sepak_takraw_0229.JPG

sepak_takraw_0232.JPG

sepak_takraw_0253.JPG

sepak_takraw_0260.JPG

sepak_takraw_0286.JPG

sepak_takraw_0290.JPG