ประมวลภาพกีฬาเปตอง ประจำวันที่ 27 มกราคม 2553petanque_00004.JPG

petanque_00006.JPG

petanque_00007.JPG

petanque_00008.JPG

petanque_00009.JPG

petanque_00015.JPG

petanque_00017.JPG

petanque_00018.JPG

petanque_00038.JPG

petanque_00043.JPG

petanque_00051.JPG

petanque_00076.JPG

petanque_00088.JPG

petanque_00091.JPG

petanque_00097.JPG

petanque_00122.JPG

petanque_00123.JPG

petanque_00124.JPG

petanque_00129.JPG

petanque_00134.JPG