ประมวลภาพกีฬาตะกร้อลอดห่วง ประจำวันที่ 27 มกราคม 2553hoop_takraw_0001.JPG

hoop_takraw_0004.JPG

hoop_takraw_0015.JPG

hoop_takraw_0020.JPG

hoop_takraw_0021.JPG

hoop_takraw_0023.JPG

hoop_takraw_0029.JPG

hoop_takraw_0030.JPG

hoop_takraw_0034.JPG

hoop_takraw_0038.JPG

hoop_takraw_0043.JPG

hoop_takraw_0048.JPG

hoop_takraw_0050.JPG

hoop_takraw_0051.JPG

hoop_takraw_0077.JPG

hoop_takraw_0078.JPG

hoop_takraw_0085.JPG

hoop_takraw_0086.JPG

hoop_takraw_0090.JPG

hoop_takraw_0091.JPG

hoop_takraw_0092.JPG

hoop_takraw_0096.JPG

hoop_takraw_0099.JPG

hoop_takraw_0105.JPG

hoop_takraw_0106.JPG