ประมวลภาพกีฬาดาบสากล ประจำวันที่ 27 มกราคม 2553fencing_00001.JPG

fencing_00003.JPG

fencing_00005.JPG

fencing_00006.JPG

fencing_00016.JPG

fencing_00017.JPG

fencing_00022.JPG

fencing_00037.JPG

fencing_00041.JPG

fencing_00043.JPG

fencing_00044.JPG

fencing_00045.JPG

fencing_00047.JPG

fencing_00048.JPG

fencing_00050.JPG

fencing_00051.JPG

fencing_00052.JPG

fencing_00054.JPG

fencing_00055.JPG

fencing_00056.JPG