ประมวลภาพกีฬามวยสากลสมัครเล่น ประจำวันที่ 27 มกราคม 2553boxing-18.jpg

boxing_00001.jpg

boxing_00002.jpg

boxing_00003.jpg

boxing_00004.jpg

boxing_00005.jpg

boxing_00006.jpg

boxing_00007.jpg

boxing_00008.jpg

boxing_00009.jpg

boxing_00010.jpg

boxing_00011.jpg

boxing_00012.jpg

boxing_00013.jpg

boxing_00014.jpg

boxing_00015.jpg

boxing_00016.jpg

boxing_00017.jpg

boxing_00019.jpg

boxing_00020.jpg

boxing_00021.jpg

boxing_00022.jpg

boxing_00023.jpg

boxing_00024.jpg

boxing_00025.jpg

boxing_00026.jpg

boxing_00027.jpg

boxing_00028.jpg

boxing_00029.jpg

boxing_00030.jpg

boxing_00031.jpg

boxing_00032.jpg

boxing_00033.jpg

boxing_00034.jpg

boxing_00035.jpg

boxing_00036.jpg

boxing_00037.jpg

boxing_00038.jpg

boxing_00039.jpg

boxing_00040.jpg

boxing_00041.jpg

boxing_00042.jpg

boxing_00043.jpg

boxing_00044.jpg

boxing_00045.jpg

boxing_00046.jpg

boxing_00047.jpg

boxing_00048.jpg

boxing_00049.jpg

boxing_00050.jpg

boxing_00051.jpg

boxing_00052.jpg