ประมวลภาพกีฬาว่ายน้ำ ประจำวันที่ 26 มกราคม 2553swimming_0001.JPG

swimming_0003.JPG

swimming_0007.JPG

swimming_0010.JPG

swimming_0021.JPG

swimming_0027.JPG

swimming_0037.JPG

swimming_0046.JPG

swimming_0047.JPG

swimming_0048.JPG

swimming_0050.JPG

swimming_0059.JPG

swimming_0078.JPG

swimming_0086.JPG

swimming_0095.JPG

swimming_0128.JPG

swimming_0129.JPG

swimming_0137.JPG

swimming_0143.JPG

swimming_0145.JPG