ประมวลภาพกีฬายิงปืน ประจำวันที่ 26 มกราคม 2553shooting_0001.JPG

shooting_0003.JPG

shooting_0011.JPG

shooting_0015.JPG

shooting_0016.JPG

shooting_0018.JPG

shooting_0021.JPG

shooting_0022.JPG

shooting_0024.JPG

shooting_0026.JPG

shooting_0028.JPG

shooting_0031.JPG

shooting_0034.JPG

shooting_0036.JPG

shooting_0040.JPG

shooting_0042.JPG

shooting_0047.JPG

shooting_0052.JPG

shooting_0056.JPG

shooting_0062.JPG