ประมวลภาพกีฬาเปตอง ประจำวันที่ 26 มกราคม 2553petanque_0001.JPG

petanque_0008.JPG

petanque_0017.JPG

petanque_0024.JPG

petanque_0027.JPG

petanque_0031.JPG

petanque_0040.JPG

petanque_0046.JPG

petanque_0048.JPG

petanque_0076.JPG

petanque_0077.JPG

petanque_0086.JPG

petanque_0110.JPG

petanque_0123.JPG

petanque_0135.JPG