ประมวลภาพกีฬาดาบสากล ประจำวันที่ 26 มกราคม 2553fencing_0005.JPG

fencing_0009.JPG

fencing_0019.JPG

fencing_0021.JPG

fencing_0023.JPG

fencing_0027.JPG

fencing_0028.JPG

fencing_0029.JPG

fencing_0031.JPG

fencing_0034.JPG

fencing_0035.JPG

fencing_0044.JPG

fencing_0046.JPG

fencing_0048.JPG

fencing_0053.JPG

fencing_0057.JPG

fencing_0060.JPG

fencing_0062.JPG

fencing_0071.JPG

fencing_0074.JPG