ประมวลภาพกีฬาเรือพาย ประจำวันที่ 26 มกราคม 2553canoeing_0009.JPG

canoeing_0017.JPG

canoeing_0030.JPG

canoeing_0038.JPG

canoeing_0072.JPG

canoeing_0090.JPG

canoeing_0114.JPG

canoeing_0115.JPG

canoeing_0140.JPG

canoeing_0141.JPG

WZ4P4636.JPG

WZ4P4659.JPG

WZ4P4666.JPG

WZ4P4676.JPG

WZ4P4677.JPG

WZ4P4679.JPG

WZ4P4691.JPG

WZ4P4715.JPG

WZ4P4732.JPG

WZ4P4758.JPG

WZ4P4765.JPG

WZ4P4772.JPG