ประมวลภาพกีฬามวยสากลสมัครเล่น ประจำวันที่ 26 มกราคม 2553boxing_0004.JPG

boxing_0007.JPG

boxing_0008.JPG

boxing_0012.JPG

boxing_0015.JPG

boxing_0017.JPG

boxing_0018.JPG

boxing_0020.JPG

boxing_0028.JPG

boxing_0030.JPG

boxing_0100.JPG

boxing_0104.JPG

boxing_0107.JPG

boxing_0135.JPG

boxing_0137.JPG

boxing_0150.JPG

boxing_0182.JPG

boxing_0185.JPG

boxing_0195.JPG

boxing_0218.JPG

boxing_0223.JPG

boxing_0240.JPG

boxing_0243.JPG

boxing_0247.JPG

boxing_0249.JPG

boxing_0286.JPG

boxing_0335.JPG

boxing_0353.JPG

boxing_0412.JPG

boxing_0431.JPG

boxing_0561.JPG

boxing_0578.JPG

boxing_0580.JPG

boxing_0586.JPG

boxing_0587.JPG