ประมวลภาพกีฬาดาบไทย ประจำวันที่ 25 มกราคม 2553thai_sword_0001.JPG

thai_sword_0003.JPG

thai_sword_0004.JPG

thai_sword_0005.JPG

thai_sword_0010.JPG

thai_sword_0012.JPG

thai_sword_0018.JPG

thai_sword_0019.JPG

thai_sword_0023.JPG

thai_sword_0025.JPG