ประมวลภาพกีฬาว่ายน้ำ ประจำวันที่ 25 มกราคม 2553swimming_0001.JPG

swimming_0002.JPG

swimming_0003.JPG

swimming_0004.JPG

swimming_0005.JPG

swimming_0006.JPG

swimming_0007.JPG

swimming_0008.JPG

swimming_0009.JPG

swimming_0010.JPG

swimming_0011.JPG

swimming_0012.JPG

swimming_0013.JPG

swimming_0014.JPG

swimming_0015.JPG