ประมวลภาพกีฬาเซปักตะกร้อ ประจำวันที่ 25 มกราคม 2553sepak_takraw_0001.JPG

sepak_takraw_0002.JPG

sepak_takraw_0003.JPG

sepak_takraw_0004.JPG

sepak_takraw_0005.JPG

sepak_takraw_0006.JPG

sepak_takraw_0007.JPG

sepak_takraw_0008.JPG

sepak_takraw_0009.JPG

sepak_takraw_0010.JPG

sepak_takraw_0011.JPG

sepak_takraw_0012.JPG

sepak_takraw_0013.JPG

sepak_takraw_0014.JPG

sepak_takraw_0015.JPG