ประมวลภาพกีฬาเปตอง ประจำวันที่ 25 มกราคม 2553petanque_0004.JPG

petanque_0010.JPG

petanque_0012.JPG

petanque_0016.JPG

petanque_0025.JPG