ประมวลภาพกีฬากอล์ฟ ประจำวันที่ 25 มกราคม 2553golf_00002.JPG

golf_00010.JPG

golf_00013.JPG

golf_00020.JPG

golf_00026.JPG

golf_00031.JPG

golf_00033.JPG

golf_00035.JPG

golf_00038.JPG

golf_00051.JPG

golf_00054.JPG

golf_00063.JPG

golf_00066.JPG

golf_00075.JPG

golf_00081.JPG