ประมวลภาพกีฬาดาบสากล ประจำวันที่ 25 มกราคม 2553fencing_0004.JPG

fencing_0005.JPG

fencing_0007.JPG

fencing_0012.JPG

fencing_0015.JPG

fencing_0024.JPG

fencing_0033.JPG

fencing_0036.JPG

fencing_0037.JPG

fencing_0041.JPG