ประมวลภาพกีฬาเรือพาย ประจำวันที่ 25 มกราคม 2553canoeing_00001LR.JPG

canoeing_00002LR.JPG

canoeing_00003LR.JPG

canoeing_00004LR.JPG

canoeing_00005LR.JPG

canoeing_00006LR.JPG

canoeing_00007LR.JPG

canoeing_00008LR.JPG

canoeing_00009LR.JPG

canoeing_00010LR.JPG

canoeing_00011LR.JPG

canoeing_00012LR.JPG

canoeing_00013LR.JPG

canoeing_00014LR.JPG

canoeing_00015LR.JPG

canoeing_00016LR.JPG

canoeing_00017LR.JPG

canoeing_00018LR.JPG

canoeing_00019LR.JPG

canoeing_00020LR.JPG

canoeing_00021LR.JPG

canoeing_00022LR.JPG

canoeing_00023LR.JPG

canoeing_00024LR.JPG

WZ4P4058.JPG

WZ4P4071.JPG

WZ4P4084.JPG

WZ4P4090.JPG

WZ4P4108.JPG

WZ4P4141.JPG

WZ4P4172_LR.jpg

WZ4P4194.JPG

WZ4P4241.JPG

WZ4P4270.JPG

WZ4P4353.JPG