ประมวลภาพกีฬามวยสากลสมัครเล่น ประจำวันที่ 25 มกราคม 2553boxingweb-1.jpg

boxingweb-10.jpg

boxingweb-11.jpg

boxingweb-12.jpg

boxingweb-13.jpg

boxingweb-14.jpg

boxingweb-15.jpg

boxingweb-16.jpg

boxingweb-17.jpg

boxingweb-18.jpg

boxingweb-19.jpg

boxingweb-2.jpg

boxingweb-20.jpg

boxingweb-3.jpg

boxingweb-4.jpg

boxingweb-5.jpg

boxingweb-6.jpg

boxingweb-7.jpg

boxingweb-8.jpg

boxingweb-9.jpg