ประมวลภาพกีฬาบาสเก็ตบอล ประจำวันที่ 25 มกราคม 2553basketball_0017.JPG

basketball_0022.JPG

basketball_0027.JPG

basketball_0030.JPG

basketball_0037.JPG

basketball_0042.JPG

basketball_0053.JPG

basketball_0064.JPG

basketball_0065.JPG

basketball_0069.JPG

basketball_0070.JPG

basketball_0080.JPG

basketball_0089.JPG

basketball_0091.JPG

basketball_0092.JPG

basketball_0093.JPG

basketball_0105.JPG

basketball_0110.JPG

basketball_0128.JPG

basketball_0136.JPG