ประมวลภาพกีฬาดาบไทย ประจำวันที่ 24 มกราคม 2553thai_sword_00013.JPG

thai_sword_00015.JPG

thai_sword_00019.JPG

thai_sword_00059.JPG

thai_sword_00062.JPG

thai_sword_00067.JPG

thai_sword_00071.JPG

thai_sword_00074.JPG

thai_sword_00075.JPG

thai_sword_00083.JPG

thai_sword_00086.JPG

thai_sword_00092.JPG

thai_sword_00094.JPG

thai_sword_00134.JPG

thai_sword_00137.JPG

thai_sword_00141.JPG