ประมวลภาพกีฬาเทนนิส ประจำวันที่ 24 มกราคม 2553tennis_0018.JPG

tennis_0023.JPG

tennis_0031.JPG

tennis_0035.JPG

tennis_0046.JPG

tennis_0048.JPG

tennis_0049.JPG

tennis_0054.JPG

tennis_0055.JPG

tennis_0060.JPG

tennis_0073.JPG

tennis_0081.JPG

tennis_0088.JPG

tennis_0094.JPG

tennis_0108.JPG

tennis_0109.JPG

tennis_0111.JPG

tennis_0117.JPG

tennis_0120.JPG

tennis_0142.JPG