ประมวลภาพกีฬาเทเบิลเทนนิส ประจำวันที่ 23 มกราคม 2553tabletennis_0004.jpg

tabletennis_0006.jpg

tabletennis_0008.jpg

tabletennis_0009.jpg

tabletennis_0010.jpg

tabletennis_0011.jpg

tabletennis_0012.jpg

tabletennis_0013.jpg

tabletennis_0015.jpg

tabletennis_0016.jpg

tabletennis_0017.jpg

tabletennis_0018.jpg

tabletennis_0022.jpg

tabletennis_0023.jpg

tabletennis_0024.jpg

tabletennis_0025.jpg

tabletennis_0027.jpg

tabletennis_0028.jpg

tabletennis_0029.jpg

tabletennis_0032.jpg

tabletennis_0036.jpg

tabletennis_0044.jpg

tabletennis_0045.jpg

tabletennis_0049.jpg

tabletennis_0053.jpg

tabletennis_0057.jpg

tabletennis_0058.jpg

tabletennis_0059.jpg

tabletennis_0063.jpg

tabletennis_0067.jpg