ประมวลภาพกีฬาว่ายน้ำ ประจำวันที่ 24 มกราคม 2553swimming_0001.JPG

swimming_0008.JPG

swimming_0018.JPG

swimming_0027.JPG

swimming_0047.JPG

swimming_0052.JPG

swimming_0054.JPG

swimming_0070.JPG

swimming_0072.JPG

swimming_0075.JPG

swimming_0099.JPG

swimming_0130.JPG

swimming_0134.JPG

swimming_0152.JPG

swimming_0160.JPG

swimming_0163.JPG

swimming_0170.JPG

swimming_0190.JPG

swimming_0193.JPG

swimming_0203.JPG

swimming_0215.JPG

swimming_0224.JPG

swimming_0239.JPG

swimming_0253.JPG

swimming_0272.JPG

swimming_0277.JPG

swimming_0280.JPG

swimming_0335.JPG

swimming_0341.JPG

swimming_0359.JPG

swimming_0395.JPG

swimming_0405.JPG

swimming_0413.JPG

swimming_0463.JPG

swimming_0467.JPG