ประมวลภาพกีฬาเซปักตะกร้อ ประจำวันที่ 24 มกราคม 2553sepak_takraw_0001.JPG

sepak_takraw_0003.JPG

sepak_takraw_0004.JPG

sepak_takraw_0009.JPG

sepak_takraw_0017.JPG

sepak_takraw_0023.JPG

sepak_takraw_0025.JPG

sepak_takraw_0027.JPG

sepak_takraw_0037.JPG

sepak_takraw_0044.JPG